Snadná instalace výsuvných sloupů

Produkty společnosti KOVO PAVELKA spol. s r.o. vynikají jednoduchou instalací. Přesvědčte se sami na ukázkové instalaci parkovací zábrany – Block C.

1. Vyhloubíme otvor o průměru 350 mm až 400 mm a hloubky 1000 mm.
2. Spodní část vyhloubené díry podsypeme pískem a usadíme sloupek do požadované výšky a vyvážíme do svislé roviny (vodní váhou vyvážíme rovinu na vrchním dílu sloupku).
3. Od spodu zasypeme do 1/3 pískem, do 2/3 štěrkem a zbývající část sloupku zabetonujeme. Případně můžeme pohledovou část dorovnat dlažbou.

Odolnost zábran vjezdu

Automobil při odolnostní zkoušce projet parkovacím sloupkem Block C v rychlosti 35 km/h.

Nárazem byl poškozen pouze vnější výsuvný plášť, vnitřní mechanismy ani zabetonované pouzdro střetem neutrpěly. Na takové poškození třetí osobou se vztahuje naše pojištění.

Spolehlivost sloupků

Parkovací zábrany společnosti KOVO PAVELKA spol. s r.o. jsou opatřeny speciálním atypickým klíčem jak pro výsuv/zásuv, tak i demontáž. Bez tohoto klíče není možné se zábranou jakkoliv manipulovat nebo ji demontovat.

Můžete se tedy spolehnout, že přes naše produkty se neoprávněná osoba nedostane, ani je neodcizí.

×

Cart